Αυτή η ιστοσελίδα δεν ενημερώνεται

                                                                                                       Νέα του σχολείου μας θα βρείτε στο blog του σχολείου :

                                                                                                http://blogs.sch.gr/3gymnaou/

Ενημέρωση Γονέων

 

 

NEA:

 

Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

                           Ομάδα Αγωγής Υγείας

   Πρόγραμμα Comenius                         Μουσική

                           Εκδρομές

Χιονοδρομία       Η Βιβλιοθήκη μας